Служба за трудова медицина
Енергийна ефективност
 
10/25/2012
 
 
Покана за обучения по безопасност и здраве и електробезопасност
  още >>

 
8/20/2012
 
 
Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
  още >>

ВР - Пропъртис ООД.
гр. Бургас, България
ул. Иван Шишман №4, ет.3 ,
тел: 056/82-90-80
GSM: 0888/857-926; 0896/618-335; 0896/672-228
e-mail: vr.properties@gmail.com   

ВитаВер ЕООД. гр. София
гр. Бургас, България
ул. Вардар №1, блок кооператор , вх. В партер
тел: 056/81-35-50; 056/54-33-52
GSM: 0888/857-926
професионална хигиена, дезинфекция, борба с вредители.
e-mail: vitaver@teatom.info   

Съгласно ПМС 251/21.10.2009г. ЦПО към „ВР-ПРОПЪРТИС” ЕООД е одобрен доставчик на обучение по схема „АЗ МОГА” под номер 272 в списъка на одобрените доставчици за извършване на обучения за придобиване на професионална квалификация и под номер 264 в списъка на одобрените доставчици за извършване на обучения по ключови компетентности от Агенцията по заетостта за извършване на обучения срещу ваучери. Програмите за обучение, по които се водят обученията в ЦПО към „ВР-ПРОПЪРТИС” ЕООД са одобрени от Агенцията по заетостта. След успешно завършване на всяко обучение получавате диплом от Министерството на образованието.

За програмата
Схема „АЗ МОГА” предлага отлична възможност за лица, заети по трудово правоотношение на пълен или непълен ден, да се обучават Безплатно чрез ваучери, тъй като обученията се финансират изцяло от Европейски социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Кой може да получи ваучер?
Ваучери по тази програма могат да получат работещите по трудово правоотношение и работещите като самонаети.
Не могат да получат ваучери по тази програма работещите в държавната и местната администрация, в съдебната система, в системата на народната просвета, на МВР и на МНО; безработните, неработещите студенти, неработещите пенсионери.

Как да кандидатствам?
За да получите ваучер за безплатно обучение трябва да кандидатствате в Дирекция Бюро по труда по местоживеене (или по месторабота). Необходимо е да подадете следните документи:
1. Копие от Вашата диплома
2. Копие от Вашата лична карта
3. Декларация за трудово правоотношение /по Образец/
4. Заявление за кандидатстване /по Образец/
Последните 2 документа можете да изтеглите от сайта на Агенцията по заетостта.
За допълнителна информация и помощ при подаване на документите, можете да се свържете с нас.
 
Kaкво следва след като подам документи в ДБТ?
След като подадете документи в ДБТ, трябва да изчакате известно време да получите уведомително писмо. До 5 работни дни след получаването на писмото трябва да отидете до Бюрото по труда, и от там да си получите официалното Уведомление, че сте одобрени за курса. С това уведомление в срок от 1 месец си избирате Център за професионално обучение, който да проведе Вашето обучение.

Какви обучения мога да премина безплатно във ЦПО към „ВР-ПРОПЪРТИС” ЕООД?
По програма “Аз мога” можете да получите общо 2 Ваучера за обучение - 1 ваучер за професионална квалификация, и 1 - за ключова компетентност.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:
1. Професия „Фризьор” – Специалност „Фризьорство”, 660 уч. часа
2. Професия „Козметик” – Специалност „Козметика”, 660 уч. часа
 
КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:
1. Общуване на чужди езици
Английски език: нива А1, А2, В1 – 300 уч. часа (за трите нива)
2. Дигитална компетентост
Начална компютърна грамотност – 45 уч. часа

... и още много други.

Обученията започват при формиране на група от минимум 3 човека за курсовете за професионална квалификация и 5 човека за курсовете за ключови компетентности, но не по-късно от два месеца след депозирането на ваучерите.

тел. за контакт: 056/81-32-50; 0879 004 144
ЦПО към „ВР - ПРОПЪРТИС” ЕООД – Бургас

 
назад към архива >>