Служба за трудова медицина
Енергийна ефективност
 
10/25/2012
 
 
Покана за обучения по безопасност и здраве и електробезопасност
  още >>

 
8/20/2012
 
 
Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
  още >>

ВР - Пропъртис ООД.
гр. Бургас, България
ул. Иван Шишман №4, ет.3 ,
тел: 056/82-90-80
GSM: 0888/857-926; 0896/618-335; 0896/672-228
e-mail: vr.properties@gmail.com   

ВитаВер ЕООД. гр. София
гр. Бургас, България
ул. Вардар №1, блок кооператор , вх. В партер
тел: 056/81-35-50; 056/54-33-52
GSM: 0888/857-926
професионална хигиена, дезинфекция, борба с вредители.
e-mail: vitaver@teatom.info   

Обучението е продължителност 300 учебни часа и покрива нивата A1, A2 и B1.
 
СТАРТИРАЩИ ГРУПИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с ваучери
Първа група от 02.11.2011 г. – понеделник и сряда от 18.00 – 21.00 часа
Втора група от 05.11.2011 г. – събота и неделя от 10.00 – 14.00 часа

СТАРТИРАЩИ ГРУПИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /без ваучери/
Първа група от 02.11.2011 г. – първо ниво, понеделник и сряда от 18.00 – 21.00 часа 
Цена: 200 лв. /два пъти по 100 лв./
Втора група от 05.11.2011 г. – първо ниво, събота и неделя от 10.00 – 14.00 часа 
Цена: 200 лв. /два пъти по 100 лв./
назад към архива >>